Kredietsimulator
Lening bedrag in euro
Termijn lening in jaren
Rente in %
Aantal termijnen
Maandelijks bedrag in euro

De resultaten van deze simulatie zijn louter indicatief. Ze zijn berekend op basis van een rentevoet die mogelijk is als u tot 80% van de waarde van het goed leent, u daarnaast na aftrek van de kosten van al uw kredieten minimaal €2.000 overhoudt (of €1.500 voor een alleenstaande) en ten slotte de maandelijkse afbetalingslasten maximaal 33% bedragen van uw inkomen. Voor meer informatie kunt u terecht in ons kantoor. Representatief voorbeeld: een hypothecair krediet met een onroerende bestemming, met 100% hypotheek (quotiteit 100%) voor een geleend bedrag van €115.000. JKP (Jaarlijks Kosten Percentage) van 3,96% inclusief jaarlijkse vaste debetrentevoet (3,17%), dossierkosten (€500), schattingskosten (€200), registratierechten vestiging hypotheek (€1.265), vast recht registratiekosten (€60,5), registratierechten bijlage bij de hypotheekakte (€ 121), hypothecaire inschrijvingsrechten (€379,5), aktekosten notaris (€1.210), retributie hypotheekbewaarder (€210), jaarlijkse premie voor de verplichte verzekering voor het gebouw (€319,34) - maandelijkse constante aflossing van €552,84 in 300 maanden, totaalbedrag kapitaal + interesten: €165.852. Totaal verschuldigd bedrag (kapitaal + interesten + kosten): €177.631,50. Rentevoet zonder voorwaardelijke korting.